A kundalini felébresztése Hatha jógával

kundalini és hatha jóga

Kundalini jóga

A hatha jóga szerint a kundaliní erő haladó jógatechnikák gyakorlásával ébreszthető fel. Amig a kóborló elme a világ tárgyaival azonosítja magát, a törekvő képtelen megérteni és tudatában lenni az emberi tudatosság különböző szintjeinek. Aki ezt az erőt felébreszti, olyan útra tér, amely a tudatlanság összes kötöttségétől megszabadítja.

A leghaladottabb hatha jóga rendszer szerint a jóga ezen aspektusának pszichológiai alapja az idegrendszer, és ennek az ismerete nélkül lehetetlen felébreszteni ezt az alvó erőt.

Amikor a kundalinít felébresztjük, módszeresen és egymás után végigvezetjük a csakrákon, mégpedig úgy, hogy élettel töltjük el és mozgásba hozzuk ezeket a gerincoszlopban lévő, normális esetben szunnyadó finom központokat. Bár a csakrák nem testi idegközpontok, hanem finomabb centrumok, elhelyezésüket tekintve mégis megfeleltethetőek az idegközpontok helyeinek. Csak a kundaliní ereje képes keresztülhatolni ezeken a finomabb központokon és tudja elérni a brahmarandhrát. Azok a tanítványok, akik fel tudják ébreszteni a kundalinít, majd képesek azt a csakrákon végigvezetni, nagyon kreatívvá és dinamikussá válnak.

A kundaliní a tudatosság legmagasabb rendű megnyilvánulása és a kreativitás forrása mind az univerzumban, mind pedig az emberben. Átlagos esetben a teremtés a szellemtől az anyag felé halad, de a jógi a jógagyakorlatok segítségével megfordítja ezt a folyamatot, és az anyag szellemmé alakításának a módját keresi, valamint azt, hogy a természet kifelé irányuló mozgását megállítsa és a forrásába visszairányítsa. Ez az őserő óriási lehetőség, és ez testesít meg minden energiát és ölt fel minden formát. Emiatt minden testi és mentális működésnek ez a valódi székhelye.

A pránikus energiák csupán a kundalinínak, a test nyugvó energiájának a megnyilvánulásai. Kell, hogy először az energia minden megnyilvánulásának legyen egy semleges központja. Az összes erő, amely ebből a semleges pontból kiárad, át- meg átjárja az egész testi formát, és vissza is tér bele, éppúgy, ahogy az elektromos energia az elem pozitív pólusából kiárad, és a negatív pólusába visszatér. A test e központi részét mindazon erő megnyilvánulásának visszatükrözött, semleges centrumának tartják, amely az agyból az élő emberi szervezetbe áramlik. Ahogy a mágnesesség is latens a mágnes középső részében, ugyanúgy ez az erő is szunnyadó formában van jelen az emberi test középpontjában.

Az élet forgó kerekén a kundalinít megfeleltethetjük a tengelynél lévő szinte érzékelhetetlen mozgásnak, a kerék külső részének gyors mozgása pedig a légzés. A légzéssel kapcsolatos energiának három aspektusa van: semleges, centripetális és centrifugális. Az idegrendszerben lévő centripetális áramlásokat afferens áramlásoknak, a centrifugális áramlásokat pedig efferens áramlásoknak nevezik. Ezek az áramlások semleges állapotban vannak a múládhára (anális) csakránál, ahol a kundalini szunnyadó formájában nyugszik. A centripetális áramlások elősegítik a tápanyag és az oxigén felvételét, a centrifugális áramlások pedig a felesleges anyagok eltávolítását. Annak az energiának az erejét, amely minden idegerő megnyilvánulásának a hátterében húzódik, nem szabad összetéveszteni az agy vagy a szív működésével. A szent iratok szerint a kundalini a gerincoszlop csípőcsontok között lévő, háromszög alakú, keresztcsontnak nevezett területének a felső határánál nyugszik. A köldök és a nemi szervek közötti centrumban van, a gát fölött a múládhára csakrában, amely körülbelül négyujjnyi széles, hátrafelé néz, és négyszög alakú. A jóga szent iratai szerint ez az a hely, ahonnan a hetvenkétezer energiacsatorna (nádi) ered és kiáramlik.

A kundalini a forrása a három minőségnek, a szattvának, a radzsasznak és a tamasznak. A szattva jelentése: önmagában létező, fény, a béke és a boldogság kútfője. A radzsasz az a minőség, amely aktívvá, energetikussá tesz, és cselekvésre ösztönöz. A tamasz sötétséget, tunyaságot, tudatlanságot jelent; ez az akadályozó minőség az emberi kibontakozás során. A szattva konstruktív, a radzsasz szabályozó, a tamasz pedig romboló minőség. A kundalini nyugvó vagy potenciális energiája, a test központi erőműve a forrása annak a tudásnak, amely a testi „edényünket” világra hozza, és ez az a központ, ahonnan az elme megszületik. A kundaliníból terjed ki az agni, az élet prométheuszi tüze. A kundalini magjából erednek a fizikai energiák: a bindu, az élet magja és a náda, a hang, a beszéd valódi forrása.

Forrás: Szvámi Ráma – A jóga útjai