Egy kis jóga filozófiai háttér

Jóga filozófia

Jóga filozófia

A jóga filozófiája szerint az Ember nem azonos sem a testével, sem az elméjével. Amit a nyugati pszichológia egonak hív, az csak egy másodlagos, hamis én. Az Ember legbenső, igazi ÉN-je, igazi lényege „Átman, az önnön fényében ragyogó halhatatlan LÉLEK”, aki minden emberben ott él, és az újraszületések, vagy újralétesülések végtelen sorában, emberi alakban, hús-vér testbe zárva is megéli a TELJES LÉT parányi (?) részletét. Mindaddig, amíg az Ember spirituális vaksága miatt ezt nem ismeri fel, vagy nem fogadja el, illúziók rabságában vergődve, az újraszületések és a szenvedések véget nem érő sorozatának teszi ki
önmagát.

Az Ember, megromlott létállapotát érzékelve, lázasan keresi a szenvedésből kivezető utat, miközben elméje újabbnál újabb
téveszméket, hamis vallásokat gyárt, hogy magyarázatot és megoldást találjon problémáira. A mindent megmagyarázó, majd saját „megdönthetetlen érveit” is ragyogó logikával cáfolni tudó elme azonban ezen az úton bukásra ítéltetett. Ez az út nem a racionális elme útja. A helyett, hogy megoldást találna, egyre jobban belegabalyodik önnön téveszméinek hálójába.

A jóga elsődleges célja az elme által kreált torz téveszme rendszerek törlése úgy, hogy az örökösen vibráló, izgága elmének a lecsendesítésével, ezzel pedig a „belső csend” megvalósításával a jógit hozzá segítse, hogy a kába félálomszerű létezésből egy magasabb tudatszintre ÉBREDJEN. A jóga definíciója pontosan megfogalmazza a lényeget: „yogas csitta vritti nirodhah” azaz „A jóga az elme (vagy elmeanyag) változásainak megfékezése.” Egy hasonlattal élve az elme olyan, mint egy örvénylő, kavargó, sivatagi homokvihar, amely eltakarva a Napot, mindent sötétségbe borít. De amikor lecsendesül, elül, előbukkan mögüle a ragyogó Nap (Átman) és minden láthatóvá (és érthetővé) válik. Ez okból kell az elme működését (azaz kavargó vibráló mozgását) megfékezni.

Ez teszi lehetővé a jóginak, hogy a VALÓSÁG-hoz sokkal közelebb álló, az Univerzális törvényekkel harmóniában levő gondolkodás, illetve felfogásmód kifejlesztésével elinduljon a MEGISMERÉS útján, mely végül a gerincoszlop tövében alvó KUNDALÍNI ősenergia felébredéséhez, az EGO-TUDAT megsemmisüléséhez, és a KOZMIKUS TUDAT megvalósulásához vezet. Ennek további eredménye az újraszületések láncolatából való MEGSZABADULÁS.

Arcadius