Hatha jóga

Hatha jóga Budapesten, Rákóczi út 19.

Hatha Jóga Budapest

A hatha jóga, a fizikai testtartások jógája, nem jelent külön önálló területet a jóga tudományában, hanem inkább a rádzsa-jógaként ismert integrált tanítások fizikai ágának tekinthető. A legnagyobb csoda a Földön az ember. Csontból, húsból és vérből megalkotott teste titkokat takar, melyeket évezredek óta kutat fáradhatatlanul. Csak az a néhány, aki fáradhatatlanul ásott mélyebbre és mindig mélyebbre a saját ÉN-jében, az jutott el oda, hogy végre megértette a legnagyobb rejtélyt: saját magát.

Indiában ősidők óta foglalkoznak az emberi lélek rejtelmeivel, és nagyon sokan egész életüket annak a célnak szentelték, hogy kikutassák: mi az ember, és mi a rendeltetése itt a Földön.

Elvonultak a világi élet zajától, és elméjüket arra a kérdésre összpontosították: ki vagyok ÉN? Fáradhatatlan igyekvésük, sziklaszilárd kitartásuk és a vágy, mellyel az igazságot ostromolták, meghozta az eredményt: elméjük megvilágosodott, és kiterítve feküdt előttük az egész LÉT titka. Megértették az ÉLET-et, meglátták a legvégső okokat, és kitárult előttük az ÚT, amely kivezet a szenvedésből, fel a szabadságba, boldogságba, üdvösségbe… Tudták, hogy ez az állapot minden ember számára elérhető, és a megvilágosodottak, megszánva a szenvedésben vergődő embereket, tanítani kezdték őket, mutatva nekik az utat a megváltás, a felszabadulás felé.

A hegytetőre különböző utakon lehet feljutni. Van, aki kényelmes szerpentinen halad felfelé, mert esetleg testi állapota miatt nem bírja az erős emelkedőt, van, aki már rövidíti az utat, és meredekebb ösvényen halad, végül vannak olyanok, akik a legrövidebb utat választják, és az égbe törő sziklafalon kapaszkodnak fel, hogy minél hamarabb eljussanak a célhoz.

Ugyanígy több úton haladhat az ember belső, nagy célja felé, lelki és testi képességei szerint. A nagy tanítók különböző rendszereket dolgoztak ki, hogy a beteljesülés mindenki számára elérhető legyen. Ezek a rendszerek megrövidítik az utat, és aki követi előírásaikat, az egyszerűbben és hamarabb ér el az emberi fejlődés legmagasabb fokára.

Ezeknek a rendszereknek az összefoglaló neve: jóga. Azokat a nagy tanítókat és mestereket pedig, akik a jóga útját bejárták, és célhoz értek, jógiknak nevezik.

A jóga különböző rendszerei csak kiindulási pontjukban különböznek egymástól, de a lényege és célja valamennyinek ugyanaz: a tökéletes önismeret, amely feltétlen önfegyelemmel érhető el. A jógák tehát elsősorban önfegyelemre tanítanak, de van jóga, amelynek az értelem fegyelmezése az útja, van, amely az érzelmek fölötti uralommal kezdi, van, amelynek kiindulási pontja a test és így tovább, a tanítvány hajlamai és képességei szerint. A különböző utak szerint különböznek a jógák elnevezései is.

Legajánlatosabb utunkat azzal a jógával kezdeni, amelynek kiindulási pontja a test. Ez a tökéletes egészség útja, neve: hatha jóga. A hatha jóga neve utal arra az igazságra, melyre ez a jógarendszer felépült. Testünket pozitív és negatív áramok éltetik, és ha ezek az áramok teljes egyensúlyban vannak, akkor egészségünk tökéletes. Kelet ősi nyelvén a pozitív áramot egy betűvel jelzik: „HA”, ez annyit jelent, mint „NAP”. A negatív áram jelölésére egy másik betű szolgál: a „THA” – ennek jelentése: „HOLD”. A jóga szónak kettős értelme van. Egyik jelentése „összekapcsolás”, másik értelme megfelel az „iga” szónak. A „hatha jóga” tehát jelenti a pozitív Nap- és negatív Hold-energiák tökéletes ismeretét, teljes harmóniában és egyensúlyban való összekapcsolását, a fölöttük való feltétlen uralkodni tudást, azaz „ÉN”-ünk igájába kényszerítését.

Egyedülálló ez a rendszer az egész világon, mert tudatosan tökéletesíti a testet, sugárzó életerővel tölti meg, és rendbe hozza esetleges hibáit. A hatha jóga visszavezet a természethez, megismertet a füvekben, fákban, gyökerekben rejlő gyógyerőkkel, megismertet a saját testünkkel, a testünkben működő erőkkel, és rávezet bennünket a lélek és test közötti szoros összefüggésekre. A test a lélek legkisebb rezdülésére reagál, és a test állapotát erősen megérzi a lélek. Ezt a kölcsönhatást aknázza ki a hatha jóga, és egészségessé teszi mindkettőt: a lelket és a testet. Ennek eléréséhez meg kell tanulni, hogyan tehetjük testünket és annak minden működését tudatossá. Még a szimpatikus idegrendszert és mindazon szerveket is az akaratunk alá kényszeríthetjük, melyeknek működése egyébként tudatunktól független.

Ennek felbecsülhetetlen előnye az, hogy minden hibás működést megakadályozhatunk, és így megóvhatjuk testünket a hibás működésből eredő betegségektől. Például, ha a szívműködést fegyelmezni tudjuk, és nem engedjük, hogy bármilyen külső hatásra – ijedség, rossz hír vagy hirtelen öröm – erős szívdobogást kapjunk, védjük szívünket a szívtágulástól, a szívizom-elfajulásoktól és más szívbajoktól. Vagy ha ismerjük a módját a szekréciós mirigyműködés befolyásolásának, tetszés szerint szabályozhatjuk jóformán összes szervünk működését és egész testi kondíciónkat. A legmagasabb fokot elért hatha jógi tökéletesen uralkodik teste fölött, szívműködését, egész emésztőcsatornája munkáját és minden szervének teljesítményét szabályozni képes.

Számtalan nyugati utazó tapasztalhatta – már akinek nagy nehezen sikerült egy valódi hatha jógival találkoznia -, hogy 80-90 éves jógik 30-40 éves férfi benyomását keltik, és a nyugati fül számára hihetetlenül magas életkort érnek el, mert testüket tetszésük szerint töltik fel új élet-energiával. De a jóginak nem az élet meghosszabbítása a célja. A hatha jóga nem végcél, hanem előkészítője a magasabb szellemi jógának. Beteg testben nagyon nehéz az öntudat fejlesztése és magasabb szellemi állapot átélése, ezért először ismerjük meg a testünkben működő erőket, tanuljuk meg jól használni ezeket és uralkodjunk felettük, akkor testünk nem lesz többé akadálya a magasabb szellemi síkokba való emelkedésnek.

Aki megelégszik azzal, hogy mágikus erők birtokába jut, és csodáknak nevezett dolgokat tud véghezvinni, az megrekedt az úton, és nem juthat előre. A cél, mely felé törekszünk, csak egy: felszabadulás az anyagi világ börtönéből. Ne tévesszük össze tehát a célt az eszközzel! A test és titkos erőinek ismerete pedig, bármennyire fontos, mégis csupán eszköz. Ezért az igazi hatha jógi senki előtt sem mutogatja a tudományát és képességeit csak azért, hogy kíváncsiságunkat kielégítse. Aki ezt megteszi, az nem igazi hatha jógi. A valódi hatha jógi egyetlen esetben használja képességeit: ha másokon segíthet.

Forrás: Selvarajan Yesudian, Haich Erzsébet: Sport és Jóga