A jóga természete

Jóga gyakorlás

A jóga természete

A jóga technikái kiválóan alkalmasak a testi és lelki betegségek megelőzésére, általában a test karbantartására, segítenek kifejleszteni a szükséges határozottságot és önbizalmat. A jóga természete szerint elválaszthatatlanul kapcsolódik az egyetemes törvényekhez, az élet, az igazság és a türelem tisztelete ugyanis a nyugodt légvétel, a higgadt tudat és a szilárd akarat elengedhetetlen tényezői.

Ez a titka a jógában rejlő erkölcsi erőnek. Ezért követel az embertől olyan teljes erőfeszítést és odaadást, amely az egész emberi lényt bevonja a folyamatba és átformálja. Nem mechanikus ismételgetésből és színlelt odaadásból áll, mint a formális imádkozás során megfogalmazott jó elhatározások. Lényegi természete, hogy minden alkalommal és minden pillanatban eleven tett marad.

A jóga évezredek alatt kifejlődött, korokon átnyúló tapasztalati tudomány, amely az embernek mint egésznek a testi, lelki, erkölcsi és szellemi jóllétére irányul. A jóga valódi jelentése  – a szenvedéstől és bánattól való végleges megszabadulás.

Amikor az érzékek elcsendesednek, amikor az elme nyugalomba jut, amikor az értelem abbahagyja az okoskodást, akkor érhetjük el – mondják a bölcsek -, a legmagasabb szintet. Az érzékek és a tudat e szilárd ellenőrzés alatt tartása a jóga meghatározása. Aki ezt eléri, az minden káprázattól megszabadul.

B.K.S Iyengar – Jóga új megvilágításban